NEWS & EVENTS


NEWS

รับสมัครพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ในโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจกรุณาส่ง Email การสมัครมาที่ spp@cmu.ac.th และ cc: wwlnajah@gmail.com โดยแนบ CV และ/หรือ Video แนะนำตนเองพร้อมนำเสนอทักษะต่าง ๆ ความยาวไม่เกิน 2 นาที ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้คุณจามีกร อำนาจผูก ที่ 098-8153444 E-mail bestza.jmk@gmail.com

January 21, 2019

Read More

NEWS

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ผู้ที่สนใจกรุณาส่ง Email การสมัครมาที่ spp@cmu.ac.th และ cc: chirada.na@cmu.ac.th โดยแนบ CV และ/หรือ Video แนะนำตนเองพร้อมนำเสนอทักษะต่าง ๆ ความยาวไม่เกิน 2 นาที

November 09, 2018

Read More

NEWS

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ (ด้านประสานงาน)

ประกาศ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

November 01, 2018

Read More