ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สัญญาจ้าง 12 เดือน (ทดลองงาน 1 เดือน) จำนวน 1 อัตรา สถาบันนโยบายสาธารณะ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้ช่วยวิจัย