ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

Download ประกาศผลผู้ช่วยวิจัย