ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์

https://drive.google.com/file/d/1OFD9fTLo75_wrRNifBqo-jpTHPl63rkN/view?usp=sharing