ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

Download ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย