การรักษาทางนโยบาย (Policy treatment) อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแผนที่การเดินทาง (journey mapping) ของเราทุกคนล้วนเกี่ยวพันกับนโยบายสาธารณะ กล่าวอีกนัยคือนโยบายเป็นเรื่องใกล้ตัว และการปลดล็อคทางนโยบาย (policy unlock) แม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นของเราได้เป็นอย่างมาก