จากที่ประเทศไทยพึ่งจะผ่านช่วงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงอยากนำทุกคนไปดูนายกเทศมนตรีที่มีความสามารถจากทุกมุมโลก พร้อมทั้งเปิดวิสัยทัศน์ต่อนโยบายการพัฒนาเมืองที่ไม่ธรรมดาของพวกเขา
.
“(พวก) คุณได้เลือก ความหวัง การทำงานร่วมกัน ปารีสที่สามารถหายใจได้คล่อง ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น และไม่ทิ้งใครไว้ให้ล้มลงข้างทาง
.
ถ้อยคำอันแสดงถึงพลังของการทำงานร่วมกันภายในเมือง หรืCollaborative speech นี้ถูกกล่าวโดย Anne Hidalgo นายกเทศมนตรีประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่ได้ชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีประจำปารีสเป็นสมัยที่ 2 โดยวาระปัจจุบันจะยาวไปถึงปี 2026 ซึ่ง Anne ได้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2014 ภายใต้แคมเปญการเลือกตั้งที่มีแนวทางการแก้ไขปัญหามลภาวะ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นแก่นของการพัฒนาเมือง ซึ่ง policy speech ข้างต้นถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผ่านการวาดภาพให้เห็นถึงเมืองที่ผู้คนร่วมอาศัย เปรียบเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาเมืองของทุกคน
.
นครปารีสถือว่าเป็นเมืองที่มีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาเมืองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในสมัยของ Anne ที่มีการนำแนวคิด “15 Minutes City” (เมือง 15 นาที) กล่าวคือการสรรสร้างเมืองที่ผู้คนสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสถานบันเทิงภายใน 15 นาที ในบริเวณย่านอาศัยของตนเอง อาทิ ร้านหนังสือ โรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะ เป็นต้น โครงการข้างต้นเป็นการร่วมมือกับทางอาจารย์มหาวิทยาลัย Sorbonne เพื่อหวังเพิ่มศักยภาพความเป็นอยู่ของผู้คน และลดการใช้รถยนต์ที่จะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศในเมือง
.
หนึ่งในนโยบายหลักที่ Anne ได้จัดทำเพื่อเป็นตัวกลางในการแก้ไขมลภาวะ คือ การลดการใช้รถยนต์ พร้อมเพิ่มการใช้ยานพาหนะในรูปแบบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาทิ การปั่นจักรยาน เป็นต้น โดยโครงการที่เป็นรูปธรรมและเด่นมากของ Anne คือ โครงการ “Crit’Air antipollution” ที่มีการจัดมาตรการที่หลากหลาย เช่น การติดสติกเกอร์ “Crit’Air” 6 สีเพื่อจำแนกประเภทรถตามการปล่อยมลพิษมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ซึ่งยานพาหนะทุกชนิดจำเป็นจะต้องมีสติกเกอร์ข้างต้นเพื่อแสดงระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อที่จะสามารถเข้ามาในตัวเมือง หรือ การจำกัดการเข้ามาของยานพาหนะที่ผลิตก่อนปี 1997 ในช่วง 8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในช่วงเวลาข้างต้น ส่งผลให้ปารีสกลายเป็นเขตที่มีการจำกัดการจราจรที่แรกของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ Anne ยังได้ทำการสั่งห้ามใช้ยานพาหนะที่เข้าข่ายสร้างมลภาวะเกินระดับที่กำหนดไว้ และเพิ่มถนนเพื่อจักรยานหลังจากที่ได้สละพื้นที่จอดรถภายในเมืองถึง 70% โดยมีเป้าหมายระยะยาวให้ปารีสกลายเป็นเมืองที่เป็นกลางทางคาร์บอน (carbon-neutral) หรือไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเลยภายในปี 2050

เรียบเรียงโดย พันไมล์ โรจนวิภาต
#RaiseYourWordsNotYourVoice


ที่มา:

https://www.theguardian.com/…/voters-stay-away-from-second-…
https://www.maize.io/…/a-15-minute-city-is-better-than-a-s…/ 

https://www.france24.com/…/20200629-anne-hidalgo-the-social… 

https://www.france.fr/…/crit-air-anti-pollution-vehicle-sti…
https://www.forbes.com/…/paris-to-create-650-kilometers-o…/…