ชวนอ่านประสบการณ์นานาประเทศในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐทั้งที่อยู่ใกล้ๆ อย่าง Cambodia, Malaysia, Indonesia, India, Bangladesh และ Sri Lanka และที่อยู่ไกลออกไปอีกนิดอย่าง IR Iran และ Pakistan โดยหนังสือเล่มนี้มี ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ เป็นบรรณาธิการ (สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Link ด้านล่าง)