“หลายครั้งที่เรามองไปยังพืชผลที่สุกในไร่ และหลงคิดว่าช่วงเวลาแห่งการเพาะปลูกนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ตราบใดที่วัคซีนยังไม่มาถึง พวกเราก็ไม่สามารถที่จะลดความระมัดระวังลงได้”

Collaborative speech นี้ถูกกล่าวขึ้นโดย Narendra Modi ผู้ซึ่งเติบโตจากการเป็นเด็กขายชา และได้มีความสัมพันธ์เชิงการเมืองอันยาวนานกับพรรคที่เขาทำงานด้วย (RSS) ตั้งแต่วัย 8 ขวบ จนกระทั้งได้กลายเป็นนายกฯ คนที่ 14 และคนปัจจุบันของอินเดีย

จาก policy message ข้างต้นนับเป็นการกระตุ้นอย่างสร้างสรรค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงของการแพร่ระบาด โดยอุปมาอุปมัยการรับมือกับ COVID-19 ที่ผ่านมาของอินเดียว่าเสมือน “ไร่สวนที่ชุกชุม” อันเป็นการชื่นชมต่อการรับมือกับวิกฤติข้างต้นของอินเดีย ซึ่งปัจจุบันอินเดียได้มีความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนเองแล้วในเบื้องต้น อันเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับอนาคต

สำหรับสิ่งหนึ่งที่น่าเรียนรู้เป็นพิเศษจากการสื่อสารของ Modi ก็คือการต่อยอดฐานวัฒนธรรมมาสู่บทสนทนาที่สร้างสรรค์ กล่าวคือ ข้อความของเขาเชื่อมโยงมาจากบทกวีมหากาพย์ที่ชาวอินเดียคุ้นชินกันดีชื่อว่า “Ramcharitmanas” ที่ในตอนหนึ่งกล่าวว่าแม้ไร่สวนจะชุกชุมไปด้วยผลผลิต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรที่จะหลงระเริงและเลิกเก็บเกี่ยว เพราะฤดูกาลของการเพาะปลูกนั้นยังไม่ได้สิ้นสุดลงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แม้ที่ผ่านมา Modi ถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างความขัดแย้งภายในอินเดียพอสมควร โดยเฉพาะการออกกฎหมายสัญชาติใหม่ (Citizenship Amendment Bill) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตรากฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้นับถือศาสนาต่างๆ ( ฮินดู เชน ปาสี คริสต์ ซิกข์ พุทธ) ที่มาจากอัฟกานิสถาน ปากีสถาน หรือบังกลาเทศ ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในอินเดียเป็นเวลา 6 ปี สามารถยื่นขอสัญชาติใหม่ได้ แต่กฎหมายข้างต้นกลับมีข้อยกเว้นต่อผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงส่งผลให้เกิดการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศในแง่ของการแบ่งแยกเชิงสัญชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทว่า ไม่ต่างจากผู้นำคนอื่นๆ ในโลก Modi มีทั้งมุมให้ได้วิจารณ์และชื่นชม โดยมุมที่มองข้ามไปไม่ได้คือการที่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลของเขาเป็นหนึ่งในรัฐบาลไม่กี่แห่งในโลกที่ได้มีความพยายามในการออกมาตรการช่วยเหลือที่ครอบคลุมทุกชนชั้น รวมทั้งกลุ่มเปราะบางทั้งหลาย

เรียบเรียงโดย พันไมล์ โรจนวิภาต

#RaiseYourWordsNotYourVoice

ที่มา:
https://themomentum.co/protest-violence-citizenship-amendm…/
https://www.ndtv.com/…/coronavirus-pm-narendra-modis-popula…
https://thewire.in/…/narendra-modi-pm-address-covid-19-fest…
https://bhartiyanews24x7.com/…/modi-urges-caution-during-f…/