Platform นี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมนวัตกรรมกับการพัฒนาเมือง ภายใต้สโลแกน “When innovation meets the city” โดยจะมีการคัดเลือกนวัตกรรมที่มุ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตในเมือง (civic innovation) ไปทดลองใช้ในการยกระดับการพัฒนาเมืองจริง เริ่มจากการมุ่งฟื้นเมืองเชียงใหม่


“จิ๊กซอว์ชิ้นแรกของเรา”