ทุกท่าน สามารถดาวโหลด ปัจจัยขับเคลื่อน เมืองเชียงใหม่ในอนาคต อีก 20 ปี ได้ที่นี่

 

CM Driving Force

Tags: