Women Leading Our Connected World (WOW) Season 2:
Ordinary Women and Covid-19 Impacts
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Facebook Thailand ออกแบบและสร้างสรรค์พื้นที่แลกเปลี่ยนนานาทรรศนะเพื่อสะท้อนมุมมองของผู้หญิงธรรมดาในสังคมต่อสถานการณ์ Covid-19 และบทบาทของพวกเธอในการใช้ชีวิตประจำวัน ความหวัง ความกลัว และสิ่งที่พวกเธอจะต้องเผชิญ ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด 4 กิจกรรมหลักตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วย
1) #WOW2BagChallenge
2) #womenlifebrary
3) Hope/Fear Online Survey และ
4) Online Exhibition
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม มีดังนี้
#WOW2BagChallenge – Challenge Campaign แบบออนไลน์ที่อยากจะชวนผู้หญิงไทย รวมทั้งเพื่อนๆ LGBTQ+ ทั่วประเทศให้ออกมาคนมาเล่นและแชร์สิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าของพวกคุณ เพื่อสะท้อนว่าผู้หญิงจะต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างในชีวิตประจำวัน ผ่านสิ่งของที่คุณจะต้องพกพาอยู่ทุกวัน อาทิ ผ้าอนามัย ลิปสติก สัญญานเตือนภัย สเปรย์พริกไทย ฯลฯ คุณคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งของเหล่านี้
#womenlifebrary – สารคดีสั้นถ่ายทอดชีวิตของผู้หญิงในแต่ละช่วงวัย เพื่อสะท้อนตัวตนของพวกเธอผ่านมุมมองของผู้หญิงธรรมดา ความหวังที่พวกเธออยากจะให้เกิด ความกลัวที่พวกเธอไม่ต้องการเผชิญ และประสบการณ์ชีวิตที่พวกเธอผ่านมา โดยเฉพาะสถานการณ์ช่วงโควิด จะทำให้ชีวิตของพวกเธอเปลี่ยนไปอย่างไร ต้องติดตามชม… ป.ล.เรื่องราวทั้งหมดจะถูกรวมเป็น digital photo book เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป
Hope/Fear Online Survey – เพื่อสะท้อนความรู้สึกของสังคมไทยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 คนไทยรู้สึกอย่างไรบ้างในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมนี้จะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคม 2021 เพื่อให้คนไทยได้เช็คความรู้สึกของตัวเองทั้งความคาดหวังและความกลัวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ด้วยการเก็บข้อมูลที่ทันสมัยและได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่าย Public Policy ของ Facebook Thailand เพื่อสร้างปรากฏการณ์การสำรวจความรู้สึกของคนไทยสู่การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายแบบ Inclusive โดยการออกแบบชุดคำถามร่วมกันระหว่างสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีม Inside the Sandbox ซึ่งเป็นทีมผู้สร้างชุดแบบสอบถามที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในแคมเปญ Deadline Always Exist
WOW2 Online Exhibition – ทีมผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ทำมา จะสามารถเผยแพร่ออกมาในรูปแบบของ Sphere of Knowledge ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูล ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของผู้หญิงและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนมุมมองของประชาชนเพื่อกำหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานของภาครัฐต่อไป
…………………………….
…………………………….
…………………………….
WOW2 VDO Clip