ชวนติดตาม SPP Policy Knowledge for Public ปี 2021!

ในปีใหม่นี้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (SPP) มีเป้าหมายหนึ่งในการมุ่งสร้างความตระหนักและสร้างการแลกเปลี่ยนในประเด็นด้านนโยบายสาธารณะในสังคมไทยที่มากขึ้น โดยจะพานโยบายไปตรวจสุขภาพเสมือนพาร่างกายเราไปเช็คระบบไหลเวียนต่างๆ (policy metabolism) ด้วยการอาศัยการเรียนรู้ทางนโยบาย (policy learning) ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ (constructive) หรือให้สังคมได้ทำหน้าที่เป็นหมอนโยบาย (policy doctors) โดย series นี้ประกอบด้วย “Policy pulse”, “Raise your words, not your voice”, “Social moods scanning”, “Policy check-up”, “Policy x-ray”, “Fifty shades of us” รวมไปถึง “Policy treatment” ดังมีรายละเอียดดังนี้

1) การจับชีพจรนโยบาย (Policy pulse) ที่เน้นไปที่การวัด How sound is the policy? ด้วย IIP Policy Index ที่เราพัฒนาขึ้น

2) การตรวจสุขภาพปาก (Raise your words, not your voice) ที่เน้นไปที่การวิเคราะห์การสื่อสารทางนโยบาย (policy messages/ communication) เช่น เรียกเพื่อน (Collaborative speech) หรือไล่เพื่อนมากกว่า (Non-collaborative speech)

3) การตรวจสุขภาพจิต นั่นคือสแกนอารมณ์ความรู้สึกของสังคม (Social moods scanning) ไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวล ความหวัง เสียงบ่นถึงรัฐบาล หรือแม้แต่มุมมองต่อประเด็นปัญหาต่างๆ

4) การตรวจระบบและกลไกการทำงานต่างๆ ภายในนโยบาย (Policy check up) ที่เน้นไปที่การวิเคราะห์เอกสารทางนโยบายต่างๆ (policy documents) ไม่ว่าจะเป็นการหา Missing jigsaws ผ่านการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบและกลไกจากคำสั่งหรือประกาศต่างๆ การถอดรหัสความซ้ำซ้อนและไม่เป็นเนื้อเดียวกันของนโยบายและบริการสาธารณะ (policy coherence) จากระเบียบหรือแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ หรือแม้แต่การทำ Fact checking

5) การเอกซเรย์นโยบาย (Policy x-ray) ที่เน้นไปที่การเจาะดูมุมต่างๆ ของโลกว่าที่ไหนมีอะไรบ้าง รวมไปถึงการย้อนดูสิ่งที่เราเคยดำเนินการผ่านมาว่าจะสร้างการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง

6) “Fifty shades of us” ซึ่งเป็นการประยุกต์ “Q-methodology” มาสู่การสร้างเกมเพื่อรู้จักตัวเอง (new self-reflection game) และมองเห็นความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะมุมมองที่เชื่อมโยงกับนโยบายสาธารณะ

7) การรักษาทางนโยบาย (Policy treatment) อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแผนที่การเดินทาง (journey mapping) ของเราทุกคนล้วนเกี่ยวพันกับนโยบายสาธารณะ กล่าวอีกนัยคือนโยบายเป็นเรื่องใกล้ตัว และการปลดล็อคทางนโยบาย (policy unlock) แม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นของเราได้เป็นอย่างมาก

โปรดเรียนรู้ไปพร้อมกับเราอย่างต่อเนื่องได้ที่ platform นี้ตลอดปี 2021