การตรวจสุขภาพปาก (Raise your words, not your voice) ที่เน้นไปที่การวิเคราะห์การสื่อสารทางนโยบาย (policy messages/ communication) เช่น เรียกเพื่อน (Collaborative speech) หรือไล่เพื่อนมากกว่า (Non-collaborative speech)